Η φωτογραφία της ημέρας από το Πυροσβεστικό Σώμα. Η φωτογραφία της ημέρας από το Πυροσβεστικό Σώμα