Παραθέτουμε ανακοίνωση τής Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος:
Ε.Α.Π.Σ: Οι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος για τις κρίσεις