Το Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα, συμμετείχε στην δεντροφύτευση που διοργάνωσε ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού στο πλαίσιο της ένταξης του Δήμου στην Διεθνή Πρωτοβουλία Φύτευσης Δέντρων 75UN – 75 TREES UNAI SDG7.

Ενέργειες όπως αυτές το ΚΠΔΦΠ Βύρωνα – https://www.facebook.com/dasoprostasia, τις επικροτεί και τις στηρίζει συμμετέχοντας στις προσπάθειες αποκατάστασης του δασικού μας πλούτου.

Το ΚΠΔΦΠ Βύρωνα συμμετείχε στην δεντροφύτευση του Δήμου Παπάγου – Χολαργού Το ΚΠΔΦΠ Βύρωνα συμμετείχε στην δεντροφύτευση του Δήμου Παπάγου – Χολαργού Το ΚΠΔΦΠ Βύρωνα συμμετείχε στην δεντροφύτευση του Δήμου Παπάγου – Χολαργού Το ΚΠΔΦΠ Βύρωνα συμμετείχε στην δεντροφύτευση του Δήμου Παπάγου – Χολαργού Το ΚΠΔΦΠ Βύρωνα συμμετείχε στην δεντροφύτευση του Δήμου Παπάγου – Χολαργού Το ΚΠΔΦΠ Βύρωνα συμμετείχε στην δεντροφύτευση του Δήμου Παπάγου – Χολαργού Το ΚΠΔΦΠ Βύρωνα συμμετείχε στην δεντροφύτευση του Δήμου Παπάγου – Χολαργού