Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που θα «βάλει σε τάξη» τον εθελοντισμό.Ο Γ.Γ. Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, αρθρογραφεί στο Newsbeast.gr

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα, οι καταστροφικές πυρκαγιές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι σεισμοί του φθινοπώρου, αλλά και η έντονη χιονόπτωση των προηγούμενων ημερών, που έπληξαν τη χώρα μας, έφεραν για μία ακόμη φορά στην επιφάνεια τον καθοριστικό ρόλο του εθελοντισμού στην Ελλάδα.

Καθώς το έργο τους είναι σίγουρα πολύτιμο, η κυβέρνηση σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, προχώρησε στη δημιουργία ενός σχεδίου που θα επιτρέψει στις οργανώσεις των Πολιτών και στους εθελοντές να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αγαστή συνεργασία με τον κρατικό μηχανισμό.

Για να μπορέσει όμως κάτι τέτοιο να λειτουργήσει σωστά έπρεπε αρχικά, να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ενός θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των κοινωφελών οργανισμών, των ΜΚΟ, των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών κ.ο.κ, αλλά και τη χαώδη καταγραφή τους, στην οποία εμπλέκονταν συνολικά εννέα υπουργεία.

Ως εκ τούτου, γίνεται αντιληπτό ότι στόχος της ψήφισης του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών είναι αρχικά η κάλυψη του συγκεκριμένου κενού, που προβλέπει την αναλυτική καταγραφή των εθελοντών και των οργανώσεων στις οποίες ανήκουν σε ένα σύγχρονο και συνεχώς ενημερωμένο μητρώο μέσω του ηλεκτρονικού εργαλείου της Εργάνης.

Ταυτόχρονα όμως επιδιώκει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη νομοθετική κατοχύρωση της εθελοντικής απασχόλησης, κάνοντας σαφές ότι: Το νομικό καθεστώς των εθελοντικών οργανώσεων προσώπων με νομική προσωπικότητα που έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα ως σωματείο ή αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με κοινωφελή σκοπό, είναι ανεξάρτητη από κράτη ή κυβερνήσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους δημόσιους οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τους εμπορικούς, συνδικαλιστικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς και ενώσεις, τις πολιτικές οργανώσεις και τα πολιτικά κόμματα. Η ανεξαρτησία αυτή προσδιορίζεται από τη μη συμμετοχή οιουδήποτε νομικού προσώπου που ανήκει στον δημόσιο τομέα.

Έτσι το Υπουργείο Εσωτερικών, έχοντας πάντα ως απώτερο σκοπό τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, εισάγει με το νέο νόμο περί εθελοντισμού δύο νέους όρους «φορείς της κοινωνίας των πολιτών» (ΟΚοιΠ) και «κοινωφελείς οργανώσεις», επιχειρώντας με αυτό τον τρόπο να αντικαταστήσει τον παρεξηγημένο όρο ΜΚΟ.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού το Υπουργείο προχώρησε στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

 • Σύσταση στο Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνσης Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών και Κοινωφελών οργανώσεων με αντικείμενο τη διαχείριση του αντίστοιχου μητρώου αλλά και του εθελοντισμού
 • Δημιουργία Δημόσιας Βάσης Δεδομένων στην οποία μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά όλα τα σωματεία και οι ΑΜΚΕ με καθορισμένη διαδικασία, κατάθεση δικαιολογητικών και παραβόλου 20 ευρώ.
 • Οι φορείς που θα εγγραφούν στη Δημόσια Βάση Δεδομένων μπορούν να λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση μέχρι 50.000 € το χρόνο (η χρηματοδότηση από προγράμματα ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα κτλ δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν τον περιορισμό) και τέλος στη
 • Δημιουργία Ειδικού Μητρώου ΟΚοιΠ που θα χωρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες:
 • Υγεία, Κοινωνική Αλληλεγγύη και Πρόνοια,
 • Περιβάλλον, Πολιτική Προστασία, Ποιότητα Ζωής,
 • Δικαιώματα του Ανθρώπου, Δικαιοσύνη, Διακυβέρνηση,
 • Παιδεία, Έρευνα, Πολιτισμός,
 • Καταναλωτής και
 • Διεθνής Ανθρωπιστική και Αναπτυξιακή Συνεργασία, Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Δημιουργία Ειδικού Μητρώου ΟΚοιΠ που θα χωρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες:
 • Υγεία, Κοινωνική Αλληλεγγύη και Πρόνοια,
 • Περιβάλλον, Πολιτική Προστασία, Ποιότητα Ζωής,
 • Δικαιώματα του Ανθρώπου, Δικαιοσύνη, Διακυβέρνηση,
 • Παιδεία, Έρευνα, Πολιτισμός,
 • Καταναλωτής και
 • Διεθνής Ανθρωπιστική και Αναπτυξιακή Συνεργασία, Βιώσιμη Ανάπτυξη.  Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που θα «βάλει σε τάξη» τον εθελοντισμό