Για το 2022, η Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας είναι αφιερωμένη στην «Έγκαιρη Προειδοποίηση – Έγκαιρη Δράση» και υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία των Υδρομετεωρολογικών και Κλιματικών Πληροφοριών, για τη μείωση του κινδύνου των καταστροφών. Για το 2022 η Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας είναι αφιερωμένη στην «Έγκαιρη Προειδοποίηση - Έγκαιρη Δράση»