Εκλάπησαν υλικά από τον αύλειο χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το πρωί της Παρασκευής 15 Απριλίου 2022 διαπιστώθηκε ότι εκλάπησαν υλικά από τον αύλειο χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου, όπου είχαν αποθηκευτεί από την ανάδοχο εταιρεία προκειµένου να εξασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Τα υλικά αυτά προοριζόταν για το έργο Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισµού και της αναβάθµισης εξοπλισµού των αντλιοστασίων της ∆.Ε.Υ.Α.∆.ΟΛ.

Τα υλικά που εκλάπησαν ήταν καλώδια χαλκού µεγάλων διαστάσεων, µήκους περίπου 2.000 µέτρων, που χρησιµοποιούνται για τις υποβρύχιες αντλίες των γεωτρήσεων. Εκλήθη άµεσα το Αστυνοµικό Τµήµα Λιτοχώρου, έγινε καταγραφή του συµβάντος και ακολούθησε µηνυτήρια αναφορά .

Είναι σε εξέλιξη έρευνα προκειµένου να εντοπιστούν οι δράστες και να αποδοθούν ευθύνες.

Εκλάπησαν υλικά από τον αύλειο χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου

Πηγη: olymbiovima.gr