Πυροσβεστική Υπηρεσία Αερολιμένα Σκιάθου – Η άφιξη του Αγίου Φωτός στην Σκιάθος.