Ανακοίνωση τη Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Αττικής:

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Αττικής με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγο κ. Αλέξιο Ράπανο, όπου καταρχήν του ευχηθήκαμε συγχαρητήρια για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων και καλή δύναμη εν΄όψει της νέας επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου. Εν συνεχεία έγιναν οι τοποθετήσεις μας, όπου και του παρατέθηκαν τα προβλήματα που αφορούν τους υπαλλήλους της Ένωσής μας και συγκεκριμένα αναδείχθηκαν τα κάτωθι:

➢ Η ορθολογική χρήση των επιφυλακών – Πρόσθετη εργασία. Αλλαγές προσωπικού και μεταφορά αυτών στις δασικές πυρκαγιές.

➢ Η ενίσχυση των Πυρ/κών Υπηρεσιών με αύξηση της οργανικής δύναμης και πλήρωση των κενών.

➢ Θέματα που αφορούν κτιριακές εγκαταστάσεις Υπηρεσιών.

➢ Ανανέωση υδροφόρων οχημάτων λόγω παλαιότητας.

➢ Επικοινωνία (ασύρματοι).

➢ 251 Γ.Ν.Α.

➢ Ιατρεία (εξυπηρέτηση Πυρ/στών με παραρτήματα ιατρείων σε Αθήνα – Πειραιά).

➢ ΕΜΟΔΕ – ΘΗΣΕΑΣ.

Σε ότι αφορά το ζήτημα των επιφυλακών που συζητήθηκε εκτενώς, επαναλάβαμε τη θέση μας ότι είναι έκτακτο μέτρο και σύμφωνα με το Νόμο 4662/2020 συναρτώμενο με την εκδήλωση φαινομένων και κινδύνων φυσικών καταστροφών από απρόβλεπτα και μεγάλης έντασης συμβάντα, με συνέπεια η καταχρηστική εφαρμογή του και μη ορθή χρήση του να αποτελεί παράβαση της όλης ισχύουσας νομοθεσίας περί ωραρίου.

Ο κ. Αρχηγός έδειξε έντονο και σοβαρό ενδιαφέρον και ευαισθησία για όλα τα θέματα που  παραθέσαμε. Μας πληροφόρησε ότι είναι γνώστης για πολλά από αυτά και ενστερνιζόμενος τις προτάσεις μας, μας διαβεβαίωσε για την δρομολόγηση λύσεων στα περισσότερα από αυτά, εγγυώμενος για το μέγιστο των επιλύσεών τους σε βάθος χρόνου και πάντα με γνώμονα την βελτίωση της εργασιακής καθημερινότητας του Πυροσβεστικού Προσωπικού.

Συνάντηση της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Αττικής με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος

Πηγή: eypspa.gr  – bloko.gr