«Κατάταξη νέων Πυροσβεστών για την στελέχωση των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.)»

Κατατάχθηκαν σήμερα, Δευτέρα, 9 Μαΐου 2022, οι πεντακόσιοι (500) πυροσβέστες των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) και ταυτόχρονα ξεκινάει η εκπαίδευσή τους στις έξι (6) συνολικά Ειδικές Υπηρεσίες που συστάθηκαν με έδρες σε Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λαμία, Ιωάννινα και Πάτρα.

Οι συγκεκριμένοι πυροσβέστες κατατάχθηκαν με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, επί θητεία διάρκειας επτά (7) ετών, εκ των οποίων οι τετρακόσιοι σαράντα (440) με την ειδικότητα πυροσβεστικού τεχνικού προσωπικού και οι εξήντα (60) με την ειδικότητα πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού.

Στην ορκωμοσία κατάταξης των νέων πυροσβεστών προέβησαν στη Θεσσαλονίκη, ο Υποστράτηγος Π.Σ. Μάριος Αποστολίδης, στα Ιωάννινα, ο Υποστράτηγος Π.Σ. Δημήτριος Κοντογιάννης, στη Λαμία, ο Υποστράτηγος Π.Σ. Δημήτριος Καρασαββίδης, στην Πάτρα, ο Υποστράτηγος Π.Σ. Νικόλαος Ρουμελιώτης, στην Ελευσίνα, ο Υποστράτηγος Π.Σ. Παναγιώτης Νιάφας και στο Ηράκλειο Κρήτης, ο Αρχιπύραρχος Π.Σ. Γεώργιος Τσικαλάς.

Οι νέοι πυροσβέστες επταετούς θητείας θα στελεχώσουν τις αερομεταφερόμενες Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) και θα έχουν ως αρμοδιότητα τη συνδρομή στην εκτέλεση έργων δασοπροστασίας έναντι κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, την υποστήριξη κατά τη διενέργεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, μέσω εξειδικευμένων πεζοπόρων και αερομεταφερόμενων τμημάτων και χρήσης ειδικών μηχανοκίνητων μέσων και μηχανημάτων έργου και τη συνδρομή στην αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές.

«Κατάταξη νέων Πυροσβεστών για την στελέχωση των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.)»«Κατάταξη νέων Πυροσβεστών για την στελέχωση των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.)»«Κατάταξη νέων Πυροσβεστών για την στελέχωση των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.)»«Κατάταξη νέων Πυροσβεστών για την στελέχωση των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.)»

fireservice.gr