Η φωτογραφία της ημέρας από το Πυροσβεστικό Σώμα 10/5/2022. Η φωτογραφία της ημέρας από το Πυροσβεστικό Σώμα