Διαδικασία κάλυψης 556 κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής στην ιστοσελίδα της θα καλυφθούν τα κενά με 556 θέσεις Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Διαδικασία κάλυψης πεντακοσίων πενήντα έξι (556) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης- Ενημέρωση υποψηφίων.