Ολοκληρώθηκε το 2ο επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαίδευσης Συνδέσμων Αξιωματικών Ξένων Αποστολών

Εκπαιδεύτηκαν συνολικά 65 Σύνδεσμοι Αξιωματικοί που αναλαμβάνουν έργο στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Ολοκληρώθηκε το 2ο επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαίδευσης Συνδέσμων Αξιωματικών Ξένων Αποστολών