Σε προσλήψεις εποχικών για τις ανάγκες πυροπροστασίας του Δήμου προχωράει ο Δήμος Ανατολικής Μάνης.

Με σύμβαση ορισμένου χρόνου (4 μηνών) θα απασχοληθούν 30 άτομα από τον Δήμο Ανατολικής Μάνης για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου

ΜΑΝΗ. Μολονότι ο αλλοπρόσαλλος καιρός τις τελευταίες μέρες μειώνει σημαντικά την επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών, το καλοκαίρι αναμένεται μεγάλο, και καθώς η αντιπυρική περίοδος για το 2022 έχει φτάσει στην κορύφωσή της, απαιτείται επαγρύπνηση και ετοιμότητα. Σε επαγρύπνηση θα πρέπει να είναι και οι πολίτες , αλλά φυσικά και οι αρμόδιοι φορείς, ειδικά σε περίπτωση αντιμετώπισης πυρκαγιών και ανάλογων καταστάσεων.

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο Δήμος Ανατολικής Μάνης ανακοίνωσε την πρόθεση πρόσληψης δώδεκα (12) ατόμων ΔΕ οδηγών αυτοκινήτου, και δέκα οκτώ (18) ατόμων ΥΕ Εργατών πυροπροστασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για τα απαιτούμενα έγγραφα που χρειάζεται να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι , μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Δήμου Ανατολικής Μάνης ΕΔΩ.

Τι πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτηση τους:

  • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση)
  • Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν το χρόνο απασχόλησης τους σε φορείς του Δημόσιου Τομέα του άρθρου 1 παρ.1 του Ν.3812/2009, κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες.

Επιπλέον:

Οι υποψήφιοι ΔΕ Οδηγών θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων που διαθέτουν .

Επισήμανση:

Η διάρκεια απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα ( 12 ) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος ντης απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

Που και πότε;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: mbertzel@1315.syzefxis.gov.gr ,είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από την Τετάρτη 8/6/2022 έως την Τρίτη 14/6/2022.

H υποβολή των αιτήσεων μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή, θα γίνεται προς τον Δήμο Ανατολικής Μάνης – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο, ΤΚ 23200.

notospress.gr