Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σε γυναίκα για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Το διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Ελευσίνας.