Κυρώθηκαν και κοινοποιήθηκαν από το Πυροσβεστικό Σώμα οι πίνακες ικανών και μη ικανών ιδιωτών υποψηφίων για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Δείτε την απόφαση εδώ.