Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του results minedu τα στοιχεία όλων όσων κρίθηκαν κατάλληλοι στις προκαταρτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών, των Αστυνομικών Σχολών και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου results.it.minedu.gov.gr από σήμερα Τρίτη 12 Ιουλίου 2022, αναρτώνται τα στοιχεία των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, των Σχολών του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Οι υποψήφιοι της Γενικής Σειράς και των Ειδικών Κατηγοριών, μπορούν να ενημερωθούν για την καταλληλόλητα-ικανότητα τους, πληκτρολογώντας στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τον 8-ψήφιο Κωδικό Εξετάσεων και τα τέσσερα πρώτα αρχικά γράμματα των ονομαστικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο).

Διευκρινίζεται ότι για τον κάθε υποψήφιο θα αναφέρονται μόνο οι Σχολές εκείνες για τις οποίες έχει κριθεί κατάλληλος-ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, ψυχοτεχνικές, αθλητικές δοκιμασίες κλπ.).

Με την ανακοίνωση των βαθμολογιών στα ειδικά μαθήματα όπως η Ξένη Γλώσσα, η Αρμονία, το Ελεύθερο και Γραμμικά Σχέδιο, όπου αυτά απαιτούνται, κλείνει και ο φετινός κύκλος των πανελλαδικών εξετάσεων και πλέον αναμένεται μόνο η ανακοίνωση των βάσεων, το πρώτο 10ήμερο του Αυγούστου.

Στα «ΝΕΑ» ο εκπαιδευτικός αναλυτής, Αντώνης Φλωρόπουλος, διευθυντής των φροντιστηρίων «Ομόκεντρο», δίνει τις εκτιμήσεις του για τις στρατιωτικές και άλλες σχολές με ειδικό μάθημα. Οσον αφορά τις προβλέψεις για τα νεοσύστατα τμήματα Ικάρων Μετεωρολόγων, Ικάρων Ερευνας και Πληροφορικής, Ικάρων Διοικητικών και Ικάρων Εφοδιαστών, οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν είναι επαρκείς για ασφαλή εκτίμηση, ακριβώς επειδή εμφανίζονται για πρώτη φορά στο μηχανογραφικό.

Τα ειδικά μαθήματα βαθμολογούνται με ειδικό συντελεστή που πρέπει να είναι 10% ή 20%. Στις σχολές που απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, το άθροισμα των συντελεστών πρέπει να είναι 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε μάθημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 8%.

armyvoice.gr