Το τελευταίο 24ωρο (από 07:00 της 01/09/22 ως 07:00 της 02/10/2022) το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να επέμβει σε:

Αστικές πυρκαγιές 83
Παροχές Βοηθείας 72