Προπληρωμή του εφάπαξ στο Πυροσβεστικό Σώμα – Πώς θα το υπολογίσετε.

Πληρωμή του εφάπαξ πριν από τη συνταξιοδότησή τους θα μπορούν να ζητήσουν οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, μόλις φτάνουν στα 35 έτη ασφάλισης. Τα ποσά για την 35ετία κυμαίνονται στις 49.000 ευρώ. Η προπληρωμή του εφάπαξ ισχύει ήδη για τους αστυνομικούς και, με διάταξη που ψηφίστηκε πρόσφατα, επεκτείνεται και στους πυροσβέστες οπως αναφερει ο eleftherostypos.gr .

Διεύρυνση

Η διάταξη περιλαμβάνεται στο νόμο για τις αλλαγές στον σωφρονιστικό κώδικα (υπουργείου Προστασίας του Πολίτη) που ψηφίστηκε στις 25/10/2022. Το άρθρο 78 του νόμου προβλέπει την προσθήκη και των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος στα πρόσωπα που δικαιούνται καταβολή του εφάπαξ από το ΤΑΠΑΣΑ ανεξάρτητα από τη συνταξιοδότησή τους, τροποποιώντας το αντίστοιχο άρθρο 103 του νόμου 3655/2008 που αναφερόταν μόνο στους αστυνομικούς. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, «οι Μέτοχοι του Τοµέα Πρόνοιας Αστυνοµικών (ΤΠΑΣ), του Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) και του Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος (ΤΠΥΠΣ) του Ταµείου Πρόνοιας Απασχολουµένων στα Σώµατα Ασφαλείας (ΤΑΠΑΣΑ), που συµπλήρωσαν χρόνο ασφάλισης 35 ετών στους τοµείς αυτούς, µπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήµατος και πριν από την έξοδό τους από το Σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας και το Πυροσβεστικό Σώµα, οπότε ο µέτοχος ασφαλισµένος µπορεί να ζητήσει τη διακοπή της ασφαλιστικής σχέσης ή τη διατήρησή της µέχρι την έξοδό του από το Σώµα».

Συμψηφισμοί

Στην περίπτωση που ζητηθεί προπληρωμή του εφάπαξ (με τη συμπλήρωση 35ετίας) χωρίς αίτηση για σύνταξη και ο ασφαλισμένος συνεχίσει να υπηρετεί (στο Π.Σ. εν προκειμένω), τότε το ποσό που χορηγήθηκε συµψηφίζεται εντόκως µε το εφάπαξ που δικαιούται να πάρει κατά την έξοδό του από το Σώµα. Αν µετά τον συµψηφισµό προκύπτει επιστροφή ποσού, ο ασφαλισµένος καλείται να αποδώσει το κατά περίπτωση ποσό στο Ταµείο εντός διµήνου.

Ο τρόπος υπολογισμού

Το εφάπαξ που χορηγεί ο Τομέας Πρόνοιας των υπηρετούντων στο Πυροσβεστικό Σώμα υπολογίζεται με δύο ποσά, που αντιστοιχούν στα έτη ασφάλισης ως το 2014 και στα έτη από το 2015 και μετά.
Για τις δύο αυτές περιόδους εφαρμόζονται διαφορετικοί υπολογισμοί ανάμεσα σε παλιούς και νέους ασφαλισμένους του Ταμείου Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση που ισχύει από το 2018:

*Για παλαιούς μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους, το εφάπαξ για τα έτη ασφάλισης ως το 2014 προκύπτει με βάση το 65% του μηνιαίου μισθού και του μηνιαίου οικογενειακού επιδόματος 70 ευρώ κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν από τη συνταξιοδότησή τους επί τα έτη ασφάλισής τους ως το 2014.

*Για τους νέους από 1ης/1/1993 και μετά ασφαλισμένους υπηρετούντες στο Πυροσβεστικό Σώμα, το εφάπαξ για τα έτη ασφάλισης ως το 2014 υπολογίζεται με βάση το 65% του μέσου όρου των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών των τελευταίων 5 ετών πριν από την ημερομηνία συνταξιοδότησης.

Το τμήμα του εφάπαξ που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης από 1ης/1/2015 και μετά υπολογίζεται με το νέο σύστημα (νοητής κεφαλαιοποίησης) που εισήγαγε ο νόμος 4387/2016 και ισοδυναμεί με τη σχεδόν άτοκη επιστροφή των εισφορών που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Τα ποσά με 35ετία

Σύμφωνα με τα ενδεικτικά ποσά για το εφάπαξ των ασφαλισμένων στο Ταμείο Πρόνοιας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων που δημοσιεύει ο «Ε.Τ.»:

1 Υπάλληλος που συμπλήρωσε 35ετία το 2020 με αποδοχές2.155 ευρώ μπορεί να ζητήσει προπληρωμή του βοηθήματος παίρνοντας περίπου 49.300 ευρώ. Αν συνεχίζει να υπηρετεί, θα έχει λαμβάνειν άλλα 2.300 ευρώ.

2 Υπάλληλος που συμπλήρωσε 35ετία το 2021 δικαιούται εφάπαξ 49.000 ευρώ και, αν αποχωρήσει το 2022, θα πάρει άλλα 1.300 ευρώ επιπλέον.

3 Υπάλληλος που θα συμπληρώσει 35ετία το 2023 μπορεί να ζητήσει να πάρει εφάπαξ περίπου 48.500 ευρώ, σύμφωνα με τη νέα διάταξη, και να συνεχίσει να υπηρετεί στο Σώμα μέχρι να συνταξιοδοτηθεί.

4 Υπάλληλος που θα συμπληρώσει 35ετία το 2024 θα πάρει εφάπαξ περίπου 48.100 ευρώ, συνεχίζοντας ή τερματίζοντας την υπηρεσία του.

5 Υπάλληλος που συμπληρώνει 35ετία το 2025 θα μπορεί να λάβει 48.000 ευρώ από το εφάπαξ της 35ετίας, ανεξάρτητα από το αν παραμείνει στην υπηρεσία του ή συνταξιοδοτηθεί την ίδια χρονιά.

Οι κρατήσεις για τους νέους ασφαλισμένους είναι 4% επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών (πλην της προσωπικής διαφοράς του άρθρου 155 του Ν. 4472/2017), ενώ για τους παλαιούς είναι 4,5% επί του βασικού μισθού και του οικογενειακού επιδόματος.