Το τελευταίο 24ωρο (από 06:00 της 19/11/22 ως 06:00 της 20/11/2022) το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να επέμβει σε:

Αστικές πυρκαγιές 112
Παροχές Βοηθείας 54