Σχολές Πυροσβεστικής: Ορκωμοσία 130 ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων.

Τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Κηφισιά, η ορκωμοσία εκατό τριάντα (130) ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων της Σχολής Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023. O Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος ΠΣ Σπυρίδων Πέτρου, αφού καλωσόρισε στους κόλπους της Πυροσβεστικής οικογένειας το νέο εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό της, που απαρτίζεται από κατόχους πτυχίων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις ειδικότητες Μηχανικών, Νομικών, Οικονομικών Επιστημών Μετεωρολόγων και Πληροφορικής & Επικοινωνιών, τους συνεχάρη θερμά για την επιλογή και επιτυχία τους και στη συνέχεια προέβη στην ανάγνωση του όρκου του δημοσίου υπαλλήλου.

Μεταξύ άλλων, ο Διοικητής της Ακαδημίας τόνισε την θεμελιώδη σημασία των αρχών της «Θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης» στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και εξέφρασε την επιθυμία, όλοι οι νέοι σπουδαστές της Σχολής να επιδείξουν μία νέα αντίληψη προσανατολισμένη στη σύγχρονη πραγματικότητα των αναγκών της δια βίου εκπαίδευσης, της βελτίωσης των ικανοτήτων και της ανάπτυξης της προσωπικότητας όλων των στελεχών οι οποίοι υπηρετούν με αυταπάρνηση το Πυροσβεστικό Σώμα, ώστε αποφοιτώντας, να είναι σε θέση να εκτελέσουν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τα νέα καθήκοντά τους, προάγοντας παράλληλα το κοινωνικό έργο του Πυροσβεστικού Σώματος και την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας της Χώρας.

Πηγή: Foititikanea.gr

Πυροσβεστική Ακαδημία: Ορκωμοσία 130 πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης