Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρίπολης ανακοινώνεται ότι, την Πέμπτη 15-12-2022 και με ώρα έναρξης 11:00 θα πραγματοποιηθεί άσκηση πλήρους κλίμακας με πυρκαγιά σε πραγματικές συνθήκες με την ονομασία «ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗ 2022» στις εγκαταστάσεις της Μ.Ε.Α. Παλαιοχούνης στην Τ.Κ. Παλαιοχούνης, Δ.Ε. Βαλτετσίου, Δήμου Τρίπολης, Π.Ε. Αρκαδίας Πελοποννήσου.

Η άσκηση θα αντιμετωπιστεί ως πραγματικό συμβάν πυρκαγιάς σε εγκαταστάσεις βιομηχανιών-βιοτεχνιών και Θα ακολουθήσει όλα τα επιχειρησιακά στάδια αστικής πυρκαγιάς που διαχειρίζεται το Πυροσβεστικό Σώμα αναπτύσσοντας πλήρως τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και το εγκεκριμένο σχέδιο επέμβασης σε Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Χώρους Υγειονομικής Ταφής και την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε περίπτωση εκδήλωσης πραγματικού συμβάντος.

Η άσκηση αυτή έχει σκοπό:

• Την διαπίστωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων και την ανταπόκριση της επιχείρησης σε περίπτωση εκδήλωσης συμβάντος στις εγκαταστάσεις της.

• Την εύρεση των βασικών παραγόντων που κινδυνεύουν από την εκδήλωση τέτοιων συμβάντων, εν προκειμένω ανθρώπινες ζωές (εργαζόμενοι, χρήστες, προσωπικό έκτακτης ανάγκης), υποδομές (κτηριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικός εξοπλισμός κτλ), περιουσία της επιχείρησης, περιβάλλον (γειτονικές αγροτοδασικές εκτάσεις).

• Την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και την μείωση του χρόνου ανταπόκρισης των εμπλεκόμενων φορέων στην διαχείριση βιομηχανικών ατυχημάτων, αλλά και την βελτιστοποίηση της συνεργασίας και του συντονισμού αυτών.

• Την ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας του πληθυσμού που εργάζεται στον χώρο της εγκατάστασης, που κατοικεί πλησίον και/ή χρησιμοποιεί τους χώρους της εγκατάστασης.

Ο Διοικητής Ιωάννης Γαλιώτος (Πύραρχος)