Με γοργούς ρυθμούς τρέχουν οι εξελίξεις στο Πυροσβεστικό Σώμα. Στο βαθμό του Αντιστρατήγου προάγονται και αποστρατεύονται οι Πέτρου Σπυρίδων, Κολυβήρας Αθανάσιος, Κορέλας Σωτήριος και Μπουντουράκης Δημοσθένης.

Οι Αρχιπύραρχοι που γίνονται Υποστράτηγοι και αποστρατεύονται είναι οι: Κυριακουλέας Κυριακούλης, Αθάνατος Νικόλαος, Βιντζηλαίος Γεώργιος, Καρπαθιωτάκης Γεώργιος, Καρακίτσος Γεώργιος, Καρατζαφέρης Ιωάννης και Ζαμάνης Ιωάννης.

Ο Αρχιπύραρχος Τσόγκας Νικόλαος συμπληρώνει 35 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, προάγεται σε Υποστράτηγος και ολοκληρώνει τη θητεία του στο Σώμα.

Οι Αρχιπύραρχοι που γίνονται Αντιστράτηγοι είναι οι: Καλιανιώτης Δημήτριος, Ραγκαβάς Δημοσθένης, Θεοφιλόπουλος Κωνσταντίνος, Πατράκης Δημήτριος, Μπαλάφας Αθανάσιος, Δαδούδης Κωνσταντίνος και Φαλάρας Ευάγγελος.

bloko.gr