Ο πύραρχος Λάμπρος Κίτσιος είναι ο νέος διοικητής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας.

Στο πλαίσιο των κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ο κ. Κίτσιος από την ΠΕΠΥΔ Θεσσαλίας τοποθετείται διοικητής στην Π.Υ. Λάρισας στη θέση του αρχιπύραρχου, Νικ.Μητσιογιάννη, που ανέλαβε διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας.

Ο κ. Κίτσιος διατέλεσε επίσης διοικητής του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρισας, της ΠΟΥ.Κ/Α Κω, του 2ου Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρισας, υποδιοικητής της 4ης ΕΜΑΚ Κομοτηνής και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελασσόνας.

tinealarissa.gr