Την ολιστική αναπτυξιακή μελέτη για την ανασυγκρότηση της Ηλείας με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία δημοσίευσε χθες η «ΔιαΝΕΟσις», στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που είχε υπογράψει με την κυβέρνηση μετά την καταστροφή που προκάλεσε η πυρκαγιά του 2021.

Η «ΔιαΝΕΟσις» δημοσίευσε το β΄ μέρος της μελέτης που κατάρτισε, στο οποίο αξιοποιούνται τα ευρήματα α’ μέρους της ανάλυσης και προτείνεται μια σφαιρική στρατηγική και ένα σύνολο έργων, πολιτικών και αντίστοιχων δράσεων σε βάθος δεκαετίας για τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της.

Η εκπόνησή της έγινε από επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με επικεφαλής τον Καθηγητή Περιφερειακής Ανάπτυξης, Γιώργο Πετράκο και διαρθρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: οικονομία, περιβάλλον και κοινωνία.

Η μελέτη παραδόθηκε από τον Γενικό Διευθυντή της «ΔιαΝΕΟσις», Διονύση Νικολάου, στον αρμόδιο Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, ο οποίος δήλωσε ότι «πρόκειται για ένα κείμενο που μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για να τεθεί η περιοχή σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από την αξιοποίηση των πλούσιων συγκριτικών πλεονεκτημάτων της.

Σε αυτό το κείμενο αποτυπώνονται για πρώτη φορά οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή, αλλά και λύσεις για την αντιμετώπισή τους και ως εκ τούτου αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια της Ελληνικής Κυβέρνησης, ενώ θέτει τις βάσεις ώστε να εξασφαλιστεί μακροχρόνια οικονομική ευημερία στην περιοχή».

ertnews.gr