Σήμερα στις 30/03/2023 θα διεξαχθεί η ετήσια περιοδική άσκηση πεδίου με την κωδική ονομασία «ΥΓΡΟ ΠΥΡ 2023» από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και σε συνεργασία με λοιπούς συναρμόδιους φορείς. Με δυνάμεις συμμετέχουν οι: Α.Δ Χίου – Τμήμα Τροχαίας Χίου, Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, Ε.Κ.Α.Β Χίου. Με εκπροσώπους συμμετέχουν οι φορείς: 96ΑΔΤΕ, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Χίου, Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Χίου, Δ/νση Ανάπτυξης, Δ/νση Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε Χίου, ΔΕΔΔΗΕ, Χημική Υπηρεσία Χίου, ΑΣΠ Δ.Ε.Η Α.Ε.

Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί στις Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών REVOIL Α.Ε.Ε.Π. στην περιοχή Λευκωνιά.

Με τη λήξη της άσκησης θα ακολουθήσει συζήτηση – αποτίμηση της άσκησης στα γραφεία των εγκαταστάσεων.

diafaneia.eu