Ως γνωστόν η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας ξεκινάει επίσημα την 1η Μαΐου ως αποτέλεσμα αυτού η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών και κλαδεμάτων πολυετών φυτειών επιτρέπεται έως και την 30η Απριλίου.

Για το λόγο αυτό:
Παρακαλούνται οι αγαπητοί συμπολίτες μας όπως, κατά την διάρκεια καύσης των γεωργικών υπολειμμάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, που καθορίζονται από την υπ’ αριθ. 9/2021 Πυροσβεστική Διάταξη τα οποία συμβάλλουν είτε στην ελαχιστοποίηση πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς είτε στην άμεση και ευχερέστερη καταστολή της και ενδεικτικά αναφέρονται:

Να εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα νερού, τουλάχιστον διακοσίων (200) λίτρων νερού ή άλλων μέσων υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκάπανων κλπ.
• Να δημιουργείται ψιλή ζώνη με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή /δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.
• Να αποφεύγεται η καύση, όταν οι επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκεςτην ημέρα της καύσης ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς.
• Να υφίσταται επόπτευση καθ’ όλη τη διάρκεια της καύσης.
• Να επακολουθεί σβήσιμο της φωτιάς.

Επισημαίνουμε ότι, η μη τήρηση των διαλαμβανομένων στα ανωτέρω, επισύρει υψηλά διοικητικά πρόστιμα, καθώς και βαρύτατες ποινικές κυρώσεις. Τονίζουμε ότι, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού μας πλούτου είναι υπόθεση όλων μας».

Ο. Διοικητής
Γρηγόριος Α Μαυρίδης
Επιπυραγός Γ.Κ.

ΜSc Διαχείριση Κρίσεων σε Φυσικές Καταστροφές
MSc Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας