Ζητούν το όμορο κτήριο του πρώην Κτηματολογίου – Επιτακτική πλέον κρίνεται η ανάγκη μεταστέγασης της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Δωδεκανήσου, οι οποίες συστεγάζονται με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου.

Μάλιστα, για το λόγο αυτό έχει ήδη γίνει – εγγράφως- η σχετική ενημέρωση προς τα αρμόδια κλιμάκια της υπηρεσίας, με το αίτημα η μεταστέγαση τους αυτή να γίνει στο κτήριο όπου στεγαζόταν το Κτηματολόγιο. Στο θέμα αυτό αναφέρεται και έγγραφο του διοικητή της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δωδεκανήσου, Αρχιπύραρχου Μιχαήλ Κρασσά.

Σε αυτό εξηγούνται αναλυτικά τα προβλήματα που υπάρχουν στη συστέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δωδεκανήσου, καθώς και οι λόγοι που καθιστούν πλέον αναγκαία την εύρεση κτηρίου για τη μεταστέγαση της τελευταίας.

Το έγγραφο αναφέρει τα εξής:

«Από το 2020, κατ’ εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, έχει συσταθεί και λειτουργεί στη Ρόδο, η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δωδεκανήσου όπου υπάγονται διοικητικά τα νησιά της Δωδεκανήσου, μέσω των ανεξάρτητων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Π.Υ. Ρόδου και Π.Υ. Κω, των ανεξάρτητων Π.Υ. αεροδρομίων των ανωτέρω νήσων (Π.Υ. Α/Λ Ρόδου και Π.Υ. Α/Λ Κω) και των υπαγόμενων οργανικών μονάδων όπως ενδεικτικά, Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρπάθου, Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Καλύμνου, Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νισύρου, Εποχικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια Λέρου και Πάτμου και Πυροσβεστικό Όχημα Σύμης.

Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δωδεκανήσου συστεγάζεται από ιδρύσεώς της με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου. Η εν λόγω συστέγαση, έχει επιτείνει το προϋπάρχον σοβαρό πρόβλημα έλλειψης διαθέσιμων χώρων για κάλυψη αναγκών διοίκησης και γραμματειακής υποστήριξης.

Οι υποχρεώσεις της Υπηρεσίας μας αυξάνονται συνεχώς, επειδή σταδιακά, λόγω υλοποίησης των διαλαμβανόμενων στο ανωτέρω σχετικό, λειτουργούν τα Γραφεία και Τμήματα που προβλέπονται σε αυτό- και τα οποία, πρέπει να στελεχωθούν με επιπλέον προσωπικό, με αποτέλεσμα, λόγω αυξημένων αναγκών γραμματειακής υποστήριξης και διοίκησης, οι χώροι που έχουν παραχωρηθεί από την Π.Υ. Ρόδου να μην επαρκούν πλέον.

Ενδεικτικά, από την 1η Μαρτίου, οι αρμοδιότητες των Γραφείων Πυρασφάλειας των Π.Υ. Ρόδου και Π.Υ. Κω, μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Πυρασφάλειας της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου (το Γραφείο Πυρασφάλειας της Π.Υ. Κω λειτουργεί πλέον ως παράρτημα) με μετακίνηση προσωπικού. Επιπροσθέτως, λόγω ανάληψης καθηκόντων υπόλογου διαχειριστή για τις ανάγκες όλων των Π.Υ. Ν. Δωδεκανήσου, έχει μετακινηθεί ακόμα ένας (1) αξιωματικός από την Π.Υ. Ρόδου στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου.

Στο πλαίσιο αναγνώρισης των διοικητικών ιδιομορφιών που προαναφέρθηκαν, ήτοι διοίκηση πολλών απομακρυσμένων πυροσβεστικών οργανικών μονάδων σε συνδυασμό με τη νησιωτικότητα, καθώς και των συνεπαγόμενων επιχειρησιακών ζητημάτων, ανατέθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου, η Διοίκηση της ανωτέρω Υπηρεσίας σε ανώτατο Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος (Αρχιπύραρχο).

Έχει διαπιστωθεί ότι οι χώροι όπου στεγαζόταν το Κτηματολογικό Γραφείο Ρόδου και είναι υπερκείμενοι των θαλάμων διαμονής προσωπικού της Π.Υ. Ρόδου με είσοδο από διαφορετική οδό, που έχουν ανακαινιστεί και προορίζονται για να στεγάσουν το Ειρηνοδικείο Ρόδου, παραμένουν ανεκμετάλλευτοι για οκτώ (8) τουλάχιστον μήνες.

Οι εν λόγω χώροι, είναι επαρκείς για να στεγάσουν τη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η Υπηρεσία μας, έχει κατ’ επανάληψη αποταθεί εγγράφως στην Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Α΄ για διάθεση δημόσιου κτηρίου ή αυτοτελούς χώρου (ενδεικτικά οκτώ (8) ή περισσότερα γραφεία συνολικού εμβαδού της τάξης των 200 τ.μ., υποδομές σύνδεσης, καθώς και WC ανδρών – γυναικών) εντός δημόσιου κτηρίου, κατά προτίμηση σε κεντρικό σημείο της πόλης της Ρόδου, χωρίς αποτέλεσμα.

Ο διοικητής Μιχαήλ Γ. Κρασσάς

Αρχιπύραρχος- διπλ. μηχανολόγος-μηχανικός Ε.Μ.Π.

kostoday.com