Έλληνες πυροσβέστες από το Ελληνικό Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας συμμετέχουν στην Ακαδημία Εναέριας Επίβλεψης της Καλιφόρνιας αυτόν τον μήνα στο McClellan και στο Redding της Καλιφόρνιας.

Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονται οι εξής: Ιωάννης Δημήτριος Καμπέρος, Παναγιώτης Σάτος, Απόστολος Παναγιώτου Ντάγκας και Νικόλαος Γαλάνης.

Αυτοί οι εναέριοι πυροσβέστες θα μάθουν και θα εξασκηθούν στο συντονισμό του εναέριου χώρου του συμβάντος, στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας του συμβάντος και στο να αποτελούν το συνδετικό κρίκο μεταξύ του επίγειου προσωπικού και των αεροσκαφών του συμβάντος. Θα συντονίσουν, θα αναθέσουν και θα αξιολογήσουν τη χρήση διαφόρων αεροσκαφών για την υποστήριξη της πυρόσβεσης σε άγρια περιοχή.