Διαρκή ετοιμότητα και απόλυτο συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο, επιβάλλουν οι απρόβλεπτες σε μέγεθος και έκταση συνέπειες της κλιματικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα και η μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής ευρισκόμενη σε ένα από τα πλέον ευάλωτα σημεία του πλανήτη, στη λεκάνη της Μεσογείου, όπου συχνά δοκιμάζονται οι αντοχές της από τις υψηλές θερμοκρασίες, τους καύσωνες και ενίοτε τις έντονες δασικές πυρκαγιές.

Oι πολυεπίπεδες καταστροφικές συνέπειες των πυρκαγιών, οι οποίες, το 2022 αποτέφρωσαν 215.000 στρέμματα και το 2021 περίπου 1.200.000 στρέμματα, (από στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών), ανάγουν σε βασικό καθήκον των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών, την πρόληψη και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση τους.

«Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας πλήρη αντίληψη της κρισιμότητας του θέματος, έχει αναλάβει σειρά μέτρων και δράσεων για την αντιμετώπιση και τη μείωση των επιπτώσεων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών», υπογραμμίζει στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης προσθέτοντας: «Με συντονισμένη λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών και οργανισμών δίνουμε έμφαση στην πρόληψη, στον σχεδιασμό αλλά και στην προστασία της ζωής και του περιβάλλοντος. Παράλληλα, με συχνές ασκήσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα βελτιώνεται ο συντονισμός των εμπλεκομένων φορέων με τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζεται και το έργο κατάσβεσης του Πυροσβεστικού Σώματος».

«Στο πλαίσιο αυτό», ενημερώνει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος Βασίλης Κόκαλλης, «περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ασκήσεων πεδίου, για την αντιμετώπιση κινδύνων εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, με την κωδική ονομασία “ ΑΙΝΕΙΑΣ”, σε διάφορες περιοχές της Αττικής σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα». Εντός του έτους πραγματοποιήθηκαν πέντε ασκήσεις, με την πιο πρόσφατη να έχει διεξαχθεί στην Περιφερειακή Ενότητα της Ανατολικής Αττικής, στην περιοχή της Χαμολίας-Βραυρώνας. Σκοπός τους είναι ο έλεγχος μέρους του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές στις επιμέρους Περιφερειακές Ενότητες και στην ανάπτυξη συνεργασίας και επικοινωνίας των εμπλεκόμενων φορέων. «Έχει αποδειχθεί πως η διενέργεια καλώς σχεδιασμένων ασκήσεων αποτελεί την πλέον αποτελεσματική μέθοδο για τον έλεγχο της ετοιμότητας του μηχανισμού πολιτικής προστασίας να αντιμετωπίσει μια επικείμενη ή συντελεσθείσα καταστροφή και να διαχειριστεί τις συνέπειες», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο συντονιστής Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας Νίκος Πασσάς διευκρινίζοντας ότι στους αντικειμενικούς στόχους των ασκήσεων μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

· Η δοκιμασία και η βελτίωση της απαιτούμενης συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

· Η βελτίωση του συντονισμού, των επικοινωνιών και της διαχείρισης πληροφορίας.

· Ο προσδιορισμός και η εκτίμηση των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων και υλικών).

· Η δημιουργία προϋποθέσεων προσομοίωσης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης όπου η λήψη αποφάσεων γίνεται υπό συνθήκες αυξημένης πίεσης.

· Η ανάπτυξη της συνεργασίας με τις εθελοντικές ομάδες και η επίτευξη της μεταξύ τους συνεργασίας.

Yπάρχει επίσης, πληθώρα ενεργειών ενημέρωσης και προστασίας του κοινού, μερικές εκ των οποίων είναι: Αναρτήσεις στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πληροφορίες και οδηγίες πρόληψης και αυτοπροστασίας, παράλληλα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς

· Μετάδοση τηλεοπτικού σποτ για τον κίνδυνο εξαιτίας δασικών πυρκαγιών. Διανομή ενημερωτικών εντύπων της Περιφέρειας για τις δασικές πυρκαγιές μέσω των Δήμων, Εθελοντικών Οργανώσεων, ΣΟΠΠ ή στο πλαίσιο διαφόρων εκδηλώσεων.

· Ενημέρωση των αρμόδιων χωρικών και θεματικών αντιπεριφερειαρχών καθώς και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων σχετικά με κατευθυντήριες οδηγίες προστασίας για τη δημόσια υγεία που εκδίδονται από φορείς σε κεντρικό επίπεδο (ΓΓΠΠ) κ.α

· Έκδοση αποφάσεων απαγόρευσης κυκλοφορίας και παραμονής εκδρομέων σε δασικές εκτάσεις ημέρες πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ. Δημιουργία χαρτών με απεικόνιση των εν λόγω περιοχών απαγόρευσης, οι οποίοι επισυνάπτονται στις σχετικές αποφάσεις.

· Προληπτικές δράσεις, όπως απομάκρυνση ξηρής φυτικής βλάστησης κατά μήκος του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας καθαρισμός βλάστησης σε άλση, πάρκα, νησίδες και πρανή δικτύου.

· Ενημέρωση των Μελισσοκομικών Συλλόγων, αγροτών και κτηνοτρόφων, για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από εργασίες υπαίθρου.

· Διάθεση στο Πυροσβεστικό Σώμα, των στοιχείων Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας, που δύναται να συνδράμουν με δυναμικό και μέσα.

· Διάθεση στο ΠΣ υδροφόρων οχημάτων – μηχανημάτων έργου προς υποστήριξη του έργου κατάσβεσης.

· Επικαιροποίηση στοιχείων κατασκηνώσεων με σχέδια εκκένωσης τους κ.α.

· Ενημέρωση των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, Εθελοντικών Ομάδων κλπ για τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς σε περιπτώσεις επικινδυνότητας 4 και 5, για τη θέση τους σε αυξημένη ετοιμότητα και τη λήψη μέτρων

· Χρήση Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής για μηνύματα σχετικά με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, σε ημέρες πολύ υψηλής επικινδυνότητας.

· Σε συνεργασία με τους Δήμους ενημέρωση για τους χώρους αρχικής συγκέντρωσης στους οποίους μπορούν να καταφύγουν οι πολίτες σε περίπτωση πυρκαγιάς

Σημειώνεται ότι έχουν προηγηθεί συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες για την αντιμετώπιση των κινδύνων από πυρκαγιές, υπό την προεδρία των χωρικών αντιπεριφερειαρχών.

Επίσης ο αντιπεριφεριάρχης Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος Β. Κόκκαλης αναφέρει πως οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας συμμετέχουν στις ασκήσεις ετοιμότητας άλλων φορέων (Πυρσός 2023 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας). Μάλιστα στις 15 Μαΐου συμμετείχαν στην άσκηση πεδίου που διεξήχθη από την Πυροσβεστική εντός του Εθνικού Δρυμού Σουνίου, στη θέση «ΧΑΟΣ» («Έγκοιλον Χάος»), παρουσία πολιτειακών παραγόντων, του Αρχηγού ΠΣ αντιστράτηγου Γεώργιου Πουρναρά, των αντιπεριφερειαρχών Αν. Αττικής Θανάση Αυγερινού, και Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος Βασίλη Κόκκαλη και των Δημάρχων Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά και Σαρωνικού Χρήστου Γκίνη.

Το σενάριο αφορούσε την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης, σε πραγματικό χρόνο, με την κινητοποίηση των επιχειρησιακών μονάδων όλων των εμπλεκομένων φορέων. Κατά την εξέλιξη της άσκησης δόθηκε προτεραιότητα στην προστασία του πληθυσμού εντός της περιοχής που εξελίχθηκε η πυρκαγιά, στην προστασία των υποδομών και στον αποκλεισμό εισόδου πολιτών προς την περιοχή εξέλιξης και πιθανής επέκτασής της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ – blueskytv.gr