Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σύμφωνα με το Ν. 4926/2022 (Α’ 82), την υπ’ αριθμ. 332/12.05.2022 Κ.Υ.Α. (Β’ 3235) καθώς και την υπ’ αριθ. ΦΦΚ/506756(4133)/22-07-2023 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης σε δυο άνδρες και μια γυναίκα διότι παραβίασαν τα μέτρα απαγόρευσης διέλευσης και κυκλοφορίας, εντός του περιαστικού δάσους του Σέιχ Σου στην Θεσσαλονίκη.