Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σε άνδρα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη, για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Χρυσούπολης, για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου στην περιοχή Δαμασκηνιά του δήμου Νέστου Καβάλας.

Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σε γυναίκα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη, για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων, για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, στην περιοχή Μηλέα του δήμου Μετσόβου Ιωαννίνων.

Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σε άνδρα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη, για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Δράμας, για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, στο 7χλμ Ε.Ο. Δράμας – Καβάλας στη Δράμα.