Ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group (HHG), στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προσφέρει ένα ετήσιο δωρεάν check-up στους πυροσβέστες και τις πυροσβέστριες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών (ΠΟΠΥΣΥΠ) και ειδικές παροχές υγείας στους ίδιους και τις οικογένειές τους, ως έκφραση ευγνωμοσύνης προς το έργο τους. Οι εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στα θεραπευτήρια του Ομίλου στην Αττική:

Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Metropolitan General, Λητώ, στην Κρήτη στο Creta InterClinic , στην Καλαμάτα στην Κλινική City Hospital , καθώς και στα διαγνωστικά κέντρα HealthSpot και Πlaton Δiagnosis.

Διαβάστε όλο το άρθρο στο ygeiamou.gr