Πυροσβεστική: 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο.

Από Ω/18:00/12-06-2024 έως Ω/18:00/13-06-2024 εκδηλώθηκαν 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη τέσσερεις (4).

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Παρακαλούμε όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Πυροσβεστική: 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο