Εν υπαίθρω Πυρκαγιές

Εν υπαίθρω Πυρκαγιές: οι ειδήσεις σχετικά με πυρκαγιές και φωτιές καθώς επίσης και εξελίξεις για την κατάσβεσή τους.