Με επιστολή μας προς τον κ. Αρχηγό ΠΣ ζητάμε την απονομή του, προβλεπόμενου στο άρθρο 87 του ΚΕΥΠΣ, Μεταλλίου Ευδόκιμης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

“Αξιότιμε κ. Αρχηγέ 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του ΚΕΥΠΣ, στους Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες απονέμεται για πολυετή ευδόκιμη υπηρεσία, που υπολογίζεται κατά τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την ιεραρχία και τις προαγωγές τους, το Μετάλλιο Ευδόκιμης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι το εν λόγω Μετάλλιο διακρίνεται σε Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης για 5 τουλάχιστον έτη ευδόκιμης υπηρεσίας Πυρονόμου, 5 τουλάχιστον έτη ευδόκιμης υπηρεσίας Υπαξιωματικού και 15 τουλάχιστον έτη ευδόκιμης υπηρεσίας Πυροσβέστη, αντίστοιχα. 
Με αφορμή τις πρόσφατες προαγωγές συναδέλφων των εν λόγω βαθμών αλλά και προηγούμενες αντίστοιχες κατά το παρελθόν προαγωγές, παρακαλούμε για την έκδοση σχετικών πράξεων για την απονομή των ως άνω Μεταλλίων Ευδόκιμης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στους πληρούντες τα κριτήρια του άρθρου 87 του ΚΕΥΠΣ, ως αναγνώριση της προσφοράς τους στο ΠΣ. 
Με εκτίμηση, 
Το ΔΣ της ΕΠΑΥΠΣ”   πηγη: epayps. gr