Η πυρκαγιά είναι σε ξηρά χόρτα στην οδό σαμαρίνας δύο οχήματα στο συμβάν γίνονται ενέργειες κατάσβεσης