Το πυροσβεστικό όχημα Iveco  – Το νέο πυροσβεστικό όχημα Iveco 4×4 με 4.500 λίτρα νερού και δεξαμενές αφρού 500 λίτρων. Επιλογή αντλίας και εξοπλισμού πιστοποιημένης ΕΕ.

Το πυροσβεστικό όχημα Iveco 4x4 Το πυροσβεστικό όχημα Iveco 4x4 Το πυροσβεστικό όχημα Iveco 4x4 Το πυροσβεστικό όχημα Iveco 4x4