Με τον ν. 4029/2011, προβλέφθηκε η λειτουργική ένταξη των Εθελοντών Πυροσβεστών στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος, με την ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου του Εθελοντή Πυροσβέστη, λόγω της έμπρακτης συμβολής του στην ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος και γενικότερα στην πολιτική προστασία της χώρας. Σύμφωνα όμως με τον συλλογικό φορέα των εθελοντών πυροσβεστών αλλά και με επιμέρους αναφορές εθελοντών από όλες τις περιοχές της χώρας, το εκπαιδευμένο αυτό σώμα του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένει αναξιοποίητο κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανεξήγητης αυτής στάσης αποτελεί και η από 3/11/2020 διαταγή του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να μην εντάσσονται στον προγραμματισμό των βαρδιών των Πυροσβεστικών Σταθμών όπου υπηρετούν οι εθελοντές πυροσβέστες, ενώ αποτελούν σώμα καταλλήλως εκπαιδευμένο. Ενδεικτική επίσης είναι και η παράλειψή τους από τον σχεδιασμό για τους εμβολιασμούς. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με αναφορές τους, δεν αξιοποιήθηκαν ούτε στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πρόσφατης κακοκαιρίας “Μήδεια”, παρόλο που αριθμούν συνολικά 2.200 άτομα σε όλη την χώρα και περίπου 400 στην Αττική. Παράδοξο επίσης είναι ότι ακόμη εκκρεμεί η έκδοση της υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.), των προδιαγραφών και του τρόπου χορήγησης των στολών τους, όπως περιγράφεται στην παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4029/2011, αποτελώντας ενδεχομένως πρόσκομμα στην πλήρη αξιοποίησή τους. Δεδομένου ότι σε καμία φυσική καταστροφή δεν επιτρέπεται να παραμένει αναξιοποίητο εκπαιδευμένο προσωπικό πλήρως ικανό να συνδράμει στην αντιμετώπιση αυτών των καταστροφών Δεδομένου ότι εκκρεμεί, σχεδόν επί μια δεκαετία, η έκδοση υπουργικής απόφασης για τις προδιαγραφές των στολών των εθελοντών πυροσβεστών

Ερωτάται ο Υπουργός:

1. Αξιοποιήθηκαν οι εθελοντές πυροσβέστες στις πρόσφατες καταστροφές από την κακοκαιρία “Μήδεια”; Αν όχι γιατί; Και πότε σκοπεύετε να επιτρέψετε την επιστροφή αυτών των ανθρώπων στις βάρδιες;

2. Πότε πρόκειται να εκδώσετε την υπουργική απόφαση για τις προδιαγραφές των στολών των Εθελοντών Πυροσβεστών;

Ο ερωτών βουλευτής Γιώργος Καμίνης

Ερώτηση του Βουλευτή Γιώργος Καμίνης