Προσλήψεις (και) δασοφυλάκων στην Κοινωφελή

Το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, έχει στο…dna του, την κάλυψη θέσεων που έχουν πρακτική συμμετοχή στη βοήθεια των πολιτών, στη διευκόλυνση της ζωής τους, στην προστασία του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, ήταν αναμενόμενο να δοθεί ειδική προσοχή, στο νέο πρόγραμμα, στις πυρόπληκτες περιοχές.

Έτσι, οι 25.000 θέσεις εργασίας που θα προκύψουν, θα επιμεριστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ωφελούμενοι οι δήμοι που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, ανά την επικράτεια.

Το σχετικό πρόγραμμα, που αναμένεται να λάβει την υπογραφή του υπουργού Εργασίας εντός Σεπτεμβρίου, έτσι και αλλιώς επικεντρώνεται στους δήμους που αντιμετωπίζουν τα «βάρη» του προσφυγικού προβλήματος.

Ειδικά φέτος, όμως θα δοθεί πρόσθετη προσοχή και στους δήμους που πλέον χαρακτηρίζονται ως «πυρόπληκτοι». Η σχετική έγκριση έχει δοθεί και από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι το πρόγραμμα, πρόκειται να εκκινήσει μετά την απαιτούμενη υπουργική υπογραφή, τον Οκτώβριο, με την έναρξη υποβολής των σχετικών αιτήσεων.

Η διαδικασία

Θα ακολουθήσει η ανάρτηση των προσωρινών πινάκων των επιλαχόντων, ανά δήμο και φορέα. Ακολούθως αναμένεται να δοθεί χρόνος ώστε να υποβληθούν ενστάσεις και να ελεγχθούν από αρμόδιες επιτροπές του ΟΑΕΔ.

Στη συνέχεια θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες των επιλεχθέντων ανέργων για να καλύψουν θέσεις εργασίας στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για οκτώ μήνες.

Ο μισθός που θα λαμβάνουν όσοι επιλεχθούν θα είναι στα επίπεδα των κατώτατων αποδοχών, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί.

Στόχος του υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ, είναι η διαδικασία προσλήψεων να έχει ολοκληρωθεί έως τον Οκτώβριο. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα καταστεί εφικτό, οι εργαζόμενοι του προγράμματος να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, τουλάχιστον έως τα μέσα του επόμενου καλοκαιριού.

Το στοιχείο αυτό χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς εκτιμάται ότι οι εργαζόμενοι του προγράμματος θα μπορούν να συνδράμουν σε μια σειρά από εργασίες εντός των δήμων που θα τους έχουν προσλάβει, οι οποίες είναι απαραίτητο να γίνονται κάθε χρόνο, στις αρχές του καλοκαιρού (πχ πυροπροστασία).

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή των ανέργων που θα καλύψουν τις θέσεις εργασίας του προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί με μοριοδότηση.

Πηγη: workenter.gr