Πυροσβεστική Ακαδημία: Πρακτική Εκπαίδευση Σχολής Αξιωματικών

Πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του όρους Υμηττού (θέση Κόντρες Κορωπίου) από τους Δόκιμους Ανθυποπυραγούς του 3ου έτους της Σχολής Αξιωματικών, πρακτική εκπαίδευση με σκοπό την βελτίωση της φυσικής κατάστασης των σπουδαστών, καθώς και την εξοικείωση τους με τις γεωγραφικές ιδιομορφίες ενός ορεινού δασικού περιβάλλοντος. Η εκπαίδευση διεξήχθη από Ω/08:30 – 11:30, συμμετείχαν όλοι οι τριτοετείς δόκιμοι Ανθυποπυραγοί διανύοντας επιτυχώς, απόσταση 6,5 χιλιομέτρων σε ορεινό ανάγλυφο με γρήγορο ρυθμό (σε 1 ώρα και 30 λεπτά) φέροντας ταυτόχρονα επιχειρησιακά υποδήματα (άρβυλα δασικών πυρκαγιών) και σακίδιο πλάτης.

Η εν λόγω εκπαίδευση περιλάμβανε τόσο πρακτική όσο και θεωρητική ενημέρωση σε βασικές γνώσεις προσανατολισμού και τήρησης κατεύθυνσης στο βουνό, τέλος επισημαίνεται ότι στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συμμετάσχουν όλοι οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί της Σχολής Αξιωματικών. Την εποπτεία και το συντονισμό του συνόλου της εκπαίδευσης, είχε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Υποστράτηγος ΠΣ Σπυρίδων Πέτρου.

Πυροσβεστική Ακαδημία: Πρακτική Εκπαίδευση Σχολής Αξιωματικών (Φωτό)

Πυροσβεστική Ακαδημία: Πρακτική Εκπαίδευση Σχολής Αξιωματικών (Φωτό)

Πυροσβεστική Ακαδημία: Πρακτική Εκπαίδευση Σχολής Αξιωματικών (Φωτό)

Πυροσβεστική Ακαδημία: Πρακτική Εκπαίδευση Σχολής Αξιωματικών (Φωτό)

Πηγή: Foititikanea.gr