Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό χώρο, στην Τ.Κ. Άσκρη του δήμου Αλιάρτου- Θεσπιών Βοιωτίας, και επιβλήθηκε σε άνδρα διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πυροσβεστική Διάταξηγια παράβαση της υπ’ αριθμ 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Θηβών.