Δείτε τις βάσεις για την Σχολή Ανθυποπυραγών και την Σχολή Πυροσβεστών.

Το ενδιαφέρον των φετινών υποψήφιων για τις Σχολές της Πυροσβεστικής ήταν εξαιρετικά μεγάλο!

Οι εν λόγω Σχολές προτιμήθηκαν από άριστους μαθητές, ο οποίοι διαμόρφωσαν τελικά την βάση εισαγωγής ως εξής:

Η Σχολή Ανθυποπυραγών, για του πολίτες έχει βάση εισαγωγής 18,350 μόρια (ενώ για τους πυροσβέστες η βάση είναι 17,860).

Η Σχολή Πυροσβεστών, για του πολίτες έχει βάση εισαγωγής 16,600 μόρια.

(** Οι ανωτερω βασεις αφορούν την γενική σειρά από ημερήσια)

Πηγη: policenet.gr

Δείτε τις βάσεις για την Σχολή Ανθυποπυραγών και την Σχολή Πυροσβεστών