Ποιες εισφορές θα καταργηθούν στις αποδοχές των πυροσβεστών σύμφωνα με τις εξαγγελίες στην ΔΕΘ από την 1-1-2023.

Οι Ειδικές εισφορές 1) Υπέρ Αλληλεγγύης και 2) Υπέρ ΤΠΔΥ που καταργούνται από 1-1-2023 σύμφωνα με τις εξαγγελίες στην ΔΕΘ.

Σας παραθέτουμε στο λίνκ που ακολουθεί ενδεικτικό σημείωμα μισθοδοσίας με σημειωμένες τις ειδικές εισφορές , έτσι ώστε να γίνει κατανοητό το όφελος απ’ όλους τους πυροσβέστες:

Zago.Gr – Finance,insurance,Pension, Fire Rescue & Security Forces Articles