Ημερήσια Διαταγή του Συντονιστή Επιχειρήσεων Ηπείρου, Δυτ. Μακεδονίας & Νήσων, κ. Κοντογιάννη Δημήτριου, που αποστρατεύτηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα, με την οποία εκφράζει τις ευχαριστίες του καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας του.