112 Ελλάδος-Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης – Πότε και πώς με ειδοποιεί.

Το Νούμερο σου στην Έκτακτη Ανάγκη

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή επικίνδυνων φαινομένων ή συμβάντων, ειδοποιεί τους πολίτες προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία τους.

Πρόκειται για το εξερχόμενο σκέλος της Υπηρεσίας Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης 112 , καθώς αναφέρεται σε εξερχόμενες ειδοποιήσεις που αποστέλλονται στους πολίτες για τον σκοπό αυτό.