Δεν θα εκδοθεί νέα προκήρυξη για εποχικούς και τα κενά που θα προκύψουν λόγω της Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων – ΕΜΟΔΕ ,θα καλυφθούν απο τη λίστα επιλαχόντων του 2020.

Επιπρόσθετα λόγω της υπερμοριοδότησης των αντιπυρικών για τη νέα προκήρυξη των δασοκομάντος, τον πρώτο λόγο θα τον έχουν εποχικοί.

5.000 μόρια η κάθε αντιπυρική ως Εποχικός

5.000 μόρια Στρατός (Ειδικές Δυνάμεις, Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί, Προεδρική φρουρά)

5.000 μόρια αλεξίπτωτα ή ΟΥΚ

Απολυτήριο Λυκείου θα μετρήσει μόνο ο τίτλος (όχι ο βαθμός)

Οι Εθελοντές Πυροσβέστες θα μπορούν να λάβουν σύνολο έως 3.000 μόρια

Όσοι είναι Εποχικοί και Εθελοντές θα λάβουν μόνο τα μόρια του Εποχικού

Πολυτεκνία

Διπλώματα οδήγησης

Πήγη: Εποχικοί Πυροσβέστες